تاریخچه شرکت

شرکت نوین یاتاقان نیروی شهریار از سال 1390 با شناسایی بازار هدف و همچنین توجه به نیاز روز افزون صنایع مختلف به قطعات مصرفی در زمینه طراحی و ساخت و بازسازی انواع لابیونت دو بیرینگ (یاتاقانها) شروع به کار نموده است

و طی سالیانه گذشته با کسب دانش روز افزون و تکیه به توانایی پرسنل مجرب و بروزرسانی محصولات خود سعی نموده تا  بتواند گاهی در راستای رفع نیاز صنایع مختلف کشور بردارد

رزومه کاری

زمینه فعالیت :

 1. ريخته گري، ساخت و بازسازي ياتاقان هاي نيروگاهی، پالايشگاهی، پتروشيمي، سيمان، فولاد، نفت و…
 2. ارائه خدمات تستهای غیر مخرب NDT
 3. ساخت و بازسازی یاتاقانهای تری متال

4.ساخت و بازسازی لابیرنت سیل(سیلهای روغن)

خلاصه ای از سوابق اجرایی شرکت نوين ياتاقان

مجموعه نیروگاهی(شرکت مدیریت تولید برق):

 1. ساخت و بازسازی یاتاقان توربین و کمپرسور GEF5 نیروگاه زاهدان و نیروگاه کنارک
 2. بازسازی یاتاقان توربین کرافت V93 نیروگاهلوشان
 3. بازسازی یاتاقان کمپرسور کرافت نیروگاهV93 لوشان
 4. بابیت ریزی یاتاقان ژنراتور واحد شماره G13 -نیروگاه زاهدان
 5. بابیت ریزی سیل یاتاقان کمپرسور و سیل روغن یاتاقان توربین نیروگاه گازی زاهدان
 6. بازسازی یاتاقانهای توربین،ژنراتور و تراست نیروگاه برق آبی جنت رودبار
 7. بابیت ریزی و ماشینکاری یاتاقان شماره 8015،8009 و 8008 تعمیرات نیروگاهی ایران
 8. ساخت و بازسازی یاتاقانهای واحد G13 واحد F5 نیروگاه چابهار
 9. بازسازی یاتاقان ژنراتور واحد 1 مربوط به نیروگاه گازی زاهدان
 10. بازسازی و بابیت ریزی یاتاقان ژورنال توربین و سیل یاتاقان نیروگاه زاهدان
 11. بازسازی سیل اویل دفلکتور کمپرسور و توربین نیروگاه کنارک زاهدان
 12. ساخت یاتاقان فید پمپ نیروگاه تبریز
 13. ساخت یاتاقان گیربکس کلاچ بدون سیل برنجی و ساخت یاتاقان گیربکس کلاچ با سیل برنجی نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار
 14. ساخت بیرینگ و بوش بابیتی بیرینگ نیروگاه اتمی بوشهر
 15. بازسازی NO2 TURBINE BEARING GEF9 نیروگاه شریعتی
 16. بازسازی یاتاقان های  شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران (اوراسپید) بالغ بر 7 مورد در سال 1392
 17. انجام تستهایNDT  واحد 6 آب و برق کیش شرکت ریتون نیرو
 18. ساخت تراست پدهاي نيروگاه شهيد مفتح همدان
 19. ساخت یاتاقانهای توربین و ژنراتور نیروگاه ایرانشهر
 20. ساخت تراست پد های شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم
 21. بابیت ریزی یاتاقان ژورنال تراست و سیل روغن شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان-نیروگاه کنارک
 22. ساخت سیل هیدروژنی شرکت مدیریت تولید برق مشهد
 23. ساخت Bearing GRF&FDF و یاتاقان ساپورت یانگستروم شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی
 24. ساخت یاتاقانهای ثابت و متحرک کمپرسوراصلی شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی
 25. بابیت ریزی انواع یاتاقانهای ژورنال و تراست ژورنال شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی
 26. بازسازی انواع سیل روغن و هوای یاتاقانهای شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی
 27. بابیت ریزی انواع پد یاتاقان تراست فید پمپ شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی
 28. بازسازی و بابیت ریزی یاتاقان ژورنال فید پمپ شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم
 29. بازسازی انواع یاتاقانهای توربین 1و2و3و4و5شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم
 30. ساخت سیل یاتاقان شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم
 31. بازسازی انواع مختلف یاتاقانهای جعبه دنده بار شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان-نیروگاه کنارک
 32. بازسازی انواع یاتاقان کمپرسور و توربین شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان-نیروگاه کنارک
 33. بازسازی انواع پد یاتاقان و سیل روغن شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان-نیروگاه کنارک
 34. ساخت انواع یاتاقانهای فید پمپ شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی
 35. بازسازی انواع یاتاقانهای GEF9 شرکت مدیریت تولید و بهره برداری نیروگاههای سیکل ترکیبی خیام
 36. بابیت ریزی یاتاقان کمپرسور شرکت افق تامین انرژی طوس
 37. ساخت یاتاقان پمپ اشکودا شرکت مدیریت تولید برق مشهد
 38. ساخت مجموعه کامل یاتاقان های واحدGEF5نیروگاه شریعتی
 39. ساخت یاتاقان ژنراتور و توربین واحد بخار سیکل ترکیبی نیروگاه خیام
 40. ساخت یاتاقانهای پوسته نازک گیربکس کمکی واحد GEF5نیروگاه قشم
 41. ساخت یاتاقانهای پوسته نازک گیربکس کمکی واحد GEF5نیروگاه چابهار
 42. ساخت یاتاقانهای پوسته نازک گیربکس کمکی واحد GEF5نیروگاه خیام
 43. ساخت یاتاقان تورلین شماره3(تلتینگ پد)واحد GEF5نیروگاه خیام
 44. ساخت یاتاقان توربین شماره3(تلتینگ پد)واحد GEF5نیروگاه منتظر قائم
 45. ساخت یاتاقان پمپ اشکودا شرکت مدیریت تولید برق مشهد

شرکت های پتروشیمی:

 1. ساخت ژورنال پد بیرینگ های پتروشیمی کاویان
 2. بابیت ریزی BEARING RADIAL POS.06 و BEARING RADIAL POS.05 پتروشیمی پردیس
 3. ساخت لابیرنت سیل CT-3001,CT3002 وTILTING PAD های پتروشیمی پردیس
 4. ساختBAERING METAL های پتروشیمی برزویه
 5. بازسازی یاتاقان الکتروموتور و یاتاقان تراست بی بار پتروشیمی پردیس
 6. ساخت Seal Ring Housing پتروشیمی مارون
 7. ساخت و بازسازی تراست پدهای پتروشیمی مروارید
 8. ساخت بیرینگ رادیال شرکت پتروشیمی پردیس
 9. بابیت ریزی بیرینگ الکتروموتوراوره شرکت پتروشیمی پردیس
 10. ساخت ژورنال بیرینگ شرکت پتروشیمی آب نیروی بندر امام
 11. ساخت ژورنال بیرینگ پمپ شرکت پتروشیمی پردیس
 12. ساخت یاتاقان اسلیو بیرینگ پتروشیمی پردیس
 13. بازسازی مجموعه یاتاقان و تراست پدهای شرکت پتروشیمی کرمانشاه
 14. بازسازی یاتاقان تلتینگ پد و ژورنال و تراست بیرینگ پتروشیمی آبادان
 15. ساخت انواع THRUST BEARING ASSY(WITH RTD)(cw)شرکت پتروشیمی نوری (برزویه)

مجموعه پالایش نفت(پالایشگاهی):

 1. ساخت FLOATING RING-OUTER SEAL RING و INNER SEAL RING پالایشگاه نفت اصفهان
 2. ساخت Tilting Pad Bearing Shell Impeller پالایش گاز هاشمی نژاد (خانگیران)
 3. بازسازی یاتاقان کمپرسور بزرگ و کوچک پالایش گاز ایلام
 4. ساخت BEARING SHELLS , BEARING IMPELLER پالایش نفت تهران
 5. ساختHAIFJOURNAL BUSH TOP AND،JOURNAL BEARING،JOURNAL&THRUST BEARINGپالایش گاز بید بلند
 6. ساختSleeve Bearing و BEARING ASSY پالایش نفت امام خمینی شازند
 7. ساخت Half Bearing ,Half Shoulder Ring پالایش نفت تبریز
 8. ساخت ژورنال بیرینگهای پالایش نفت امام خمینی شازند
 9. ساخت تراست بیرینگ پدها و ژورنال بیرینگ تراست های پالایش نفت اصفهان
 10. بازسازي ياتاقان پمپ پالايش گاز ايلام
 11. ساخت یاتاقانهای تری متال پالایشگاه تبریز
 12. ساخت و بازسازی یاتاقانهای الکتروموتور پالایشگاه تهران
 13. ساخت Bearing Show شرکت پالایش نفت اصفهان
 14. ساخت Bearing Slow Speed شرکت پالایش نفت تهران
 15. ساخت تراست پدهای شرکت پالایش گاز بید بلند
 16. ساخت انواع مختلف بیرینگ توربو اکسپندر شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
 17. ساخت یاتاقان کراس هد پالایشگاه تهران
 18. ساخت یاتاقان GEAR WHEEL BEARINGپالایشگاه تهران
 19. بازسازی یاتاقان اسلیو بیرینگ پالایشگاه تهران
 20. ساخت یاتاقان ژورنال وتراست بیرینگ پالایشگاه تهران

مجموعه شرکتها:

 1. ساخت یاتاقان ژورنال بیرینگ کمپرسور شرکت صنایع هواپیما سازی ایران (هسا)
 2. انجام تست ضخامت سنجی وین (نازل)شرکت دوار محرک
 3. بازسازی یاتاقان هیتاچی اداره کل نیروی کشش راه آهن
 4. ساخت ژورنال بیرینگ تراست گیربکس شرکت البرز توربین پارس
 5. بازسازي ياتاقان پينيون سيمان تهران
 6. بازسازی یاتاقانهای کمپرسور مجتمع صیاد شیرازی (صنایع دفاع)
 7. ساخت یاتاقانهای تری متال صنایع هواپیمایی
 8. بابیت ریزی کفشک شو بیرینگ آسیاب شرکت تکنیک فرز(کفشک مربوط به گل گوهر سیرجان)

.89ساخت یاتاقان ژنراتور واحد آلستوم واحد نیروگاه شرکت صنایع معادن و فلزات غیرآهنی(مس سرچشمه)

.90ساخت یاتاقان فید پمپ شرکت ویرا

.91ساخت یاتاقان آسیاب قطر710 Ø شرکت صنایع معادن و فلزات غیرآهنی(مس سرچشمه)

.92.ساخت مجموعه یاتاقان واحد GEF5شرکت نیرو پژوه شرق

سوابق اجرایی موسس و مدیر عامل آقای مهندس رومی و آقای مهندس میرطالبیان

 1. بازسازی تراست های سیمان آبیک
 2. بازسازی یاتاقانهای الکتروموتور ، فن پروسس و آسیاب فولاد خوزستان
 3. بازسازی یاتاقانهای توربین ،ژنراتور (فرانسین) نیروگاه برق آبی لوارک (سد جاجرود)
 4. بازسازی یاتاقانهای واحدهای بخار GE و گاز (سیکل ترکیبیGEF9) نیروگاه منتظر قائم
 5. بازسازی یاتاقان آسیاب گلوله ای شرکت بنای سبک
 6. ساخت یاتاقان ˚180 آسیاب سیمان خاش
 7. بازسازی یاتاقان سیمان دورو
 8. بازسازی یاتاقان ˚120 آسیاب فولاد خوزستان
 9. بازسازی یاتاقانهای توربین شماره 1، توربین شماره 2 ، توربین شماره 3 و4 و 5 ، توربین شماره 7 ، اکسایتر8 و 9.
 10. بازسازی یاتاقانهای توربین و ژنراتور نیروگاه پرند و سیلهای برنجی آن.
 11. یاتاقانهای نیروگاه ارومیه.
 12. بازسازی یاتاقانهای کرافت نیروگاه گیلان و نیروگاه سنندج.
 13. ساخت و بازسازی یاتاقانهای توربین و ژنراتور نیروگاه سیکل ترکیبی شیراز.
 14. ساخت و بازسازی یاتاقانهای توربین وکمپرسور پتروشیمی مارون.
 15. ساخت و بازسازی یاتاقانهای توربین ،کمپرسور و گیربکس پتروشیمی رازی.
 16. ساخت و بازسازی تراست اکتیو نیروگاه بعثت و یاتاقانهای الکتروموتور.(فایبرگلاس)
 17. ساخت و بازسازی تیلتینگ پدهای تری متال شرکت فن آوران.
 18. بازسازی تیلتینگ پدهای تری متال پتروشیمی تبریز (15 ست) سال 89
 19. بازسازی یاتاقانهای توربین شماره 2 و 3 نیروگاه تبریز.
 20. ساخت و بازسازی یاتاقانهای توربین ، ژنراتور و گیربکس پالایشگاه آبادان و واحدهای مختلف آن.
 21. بازسازی و ساخت یاتاقان توربین منتظر قائم ( نیروگاه حرارتی و سیکل ترکیبی)
 22. یاتاقانهای FDN ،GRF و کفشکهای نیروگاه شازند اراک.
 23. یاتاقانهای ژنراتور نیروگاه دماوند.
 24. دو عدد گیربکس از پارس جنوبی شامل تیلتینگ پد و تراست پد.
 25. ساخت یک مجموعه کامل (تراست پد،ژورنال پد،سیل لابیرنت،ژورنال بیرینگ و …..) شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

 1. بازسازی یاتاقانهای توربین ، ژنراتور و گیربکس واحدهای GEF5، AEG،هیتاچی،فیات،آسک،میتسوبیشی نیروگاه ری
 2. بازسازی تراست پدهای نیروگاه شهید مفتح همدان شامل 64 عدد (8 ست).
 3. بازسازی یاتاقانهای توربین و ژنراتور واحد GEF9 نیروگاه شریعتی و نیروگاه خیام.
 4. ساخت و بازسازی یاتاقانهای پالایشگاه هاشمی نژاد و بید بلند.
 5. بازسازی یاتاقانهای توربین و ژنراتور و پدها و سیل هیدروژن نیروگاه بندرعباس .
 6. ساخت و بازسازی یاتاقانهای کمپرسور پالایشگاه تهران.
 7. ساخت و بازسازی یاتاقانهای برنجی شرکت سرب و روی زنجان با 60 هزار دور بر دقیقه.
 8. بازسازی یاتاقانهای کارخانه قند قزوین،نیشابور،اسلام آباد غرب،اصفهان،کرج
 9. بازسازی یاتاقان نیروگاه اتمی بوشهر.
 10. بازسازی یاتاقانهای دو طرف تراست نیروگاه چابهار.
 11. بازسازی یاتاقانهای توربین کمپرسور – ژنراتور و گیربکس نیروگاه کنارک.
 12. بازسازی یاتاقانهای نیروگاه طرشت.
 13. بازسازی یاتاقانهای اوراسپید تعمیرات نیروگاهی.
 14. ساخت و بازسازی یاتاقان لوله گستر اسفراین.
 15. ساخت و بازسازی سیلهای کمپرسور پالایشگاه اصفهان.
 16. بازسازی یاتاقانهاي GEF5، گيربكس، تراست اکتیو و پدهاي نیروگاه یزد.
 17. بازسازی یاتاقانهای شرکت تعمیراتی آلکا ماشین .
 18. بازسازی یاتاقانهای شرکت تعمیراتی نصب نیرو.
 19. بازسازی یاتاقانهای شرکت تعمیراتی پارس کار.
 20. ساخت یاتاقانهای واحد بخار و بازسازی یاتاقانهای واحد گازی نیروگاه ممد حج زرگان
 21. بازسازی یاتاقانهای1و2و3 منتظر قائم برای واحدهای4و5و6- GEF9نیروگاه منتظر قائم
 22. ساخت یاتاقان شماره3واحد GEF9 واحد5 نیروگاه منتظر قائم
 23. ساخت یاتاقان تراست شو بیرینگ گل گوهر سیرجان