ساخت مجموعه یاتاقان های توربو اکسپندر

ساخت و بازسازی یاتاقان های ریلی

ساخت و بازسازی مجموعه یاتاقان های توربین و گیربکس GEF5

ساخت و بازسازی مجموعه یاتاقان های توربین واحد های GEF9

ساخت یاتاقان های واحد بخار ، سیل ترکیبی کرافت و GEF9

ساخت یاتاقان های سیلو بیرینگ

نمونه های زیادی از یاتاقان های پالایشگاهی ، نیروگاهی و صنایع مختلف